کدوم سبک موسیقی رو بیشتر دوس داری؟
(36.57%) 64
پاپ
(36%) 63
رپ
(9.714%) 17
سنتی
(6.857%) 12
راک
(10.85%) 19
سایر سبک ها

تعداد شرکت کنندگان : 175